Пожежна безпека в офісі

Вимоги пожежної охорони до офісів

Вимоги пожежної охорони до офісів
Обладнання офісів засобами пожежної безпеки
Необхідна документація
Iнструктажі


Заходи пожежної безпеки у службових в офісах

Питання з пожежної безпеки в офісі

Питання з пожежної безпеки в офісі Питання з пожежної безпеки в офісі требования к огнетушителям

——————————

Інструкція по заходам пожежної безпеки в офісі ТА, Турагентствам

19.09.2015

Каталог статей

«___» __________ 20___ року

м. п.

ІНСТРУКЦІЯ
по заходам пожежної безпеки

в офісі ТОВ «Ивтурист»

 

I. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ

1. Справжня інструкція по заходам пожежної безпеки в офісі ТОВ «Ивтурист» (далі – Інструкція) встановлює вимоги пожежної безпеки для всіх працівників Товариства з обмеженою відповідальністю «Ивтурист» (далі – Товариство), його відокремлених та структурних підрозділів.

2. Кожен працівник повинен знати і суворо дотримувати дану Інструкцію. Він повинен бути проінструктований по правилам пожежної безпеки, запис про проведений інструктаж заноситися в Журнал реєстрації інструктажу з пожежної безпеки.

3. Всі працівники Товариства допускаються до роботи тільки після проходження протипожежного інструктажу та навчання з питань попередження і гасіння можливих пожеж. Дані інструктажі проводяться під час первинного інструктажу з охорони праці особою, призначеною відповідним наказом відповідальних за протипожежну безпеку в Суспільстві.

Періодично, але не рідше 1 разу в 6 місяців, дана Інструкція вивчається повторно під керівництвом особи, призначеної наказом в якості відповідального за пожежну безпеку.

4. Особи, які не пройшли первинний протипожежний інструктаж, до роботи не допускаються.

5. У разі порушення вимог пожежної безпеки працівниками Товариства покладається на Генерального директора, відповідальних осіб у Суспільстві за протипожежну безпеку даного приміщення, а також на самих працівників Товариства.

6. Порушення (невиконання, неналежне виконання або ухилення від виконання) вимог пожежної безпеки тягне за собою кримінальну, адміністративну та дисциплінарну відповідальність згідно з чинним законодавством Російської Федерації.

7. Працівники, яким доручено проведення заходів з масовою участю людей, зобов’язані перед початком ретельно оглянути приміщення і переконатись у повній готовності їх у протипожежному відношенні.

 

II. ОБОВ’ЯЗКИ ПРАЦІВНИКІВ

1. Кожен працівник Товариства зобов’язаний:

дотримуватися вимог пожежної безпеки та підтримувати протипожежний режим в офісі і будівлі;

виконувати заходи безпеки при користуванні предметами побутової хімії, легкозаймистими (ЛЗР) і горючими (ГЖ) рідинами, іншими небезпечними в пожежному відношенні речовинами, матеріалами;

знати схему евакуації, місця розташування вогнегасників та пожежних кранів;

знати способи поводження з вогнегасниками та іншими засобами пожежогасіння;

не захаращувати проходи сторонніми предметами;

при тривалих перервах більше 1 години або при відході з роботи, вимикати персональний комп’ютер та інші електроприлади (крім факсу та холодильника) шляхом виймання вилки з розетки;

перед відходом з службового приміщення провести його огляд, закрити вікна, фрамуги і кватирки, при цьому необхідно переконатися в тому, що в приміщенні відсутні джерела можливого загоряння, всі електроприлади відключені, освітлення вимкнено.

10. Працівнику Товариства ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ:

зберігати легкозаймисті, горючі і вибухові речовини в приміщеннях офісу;

загороджувати вогненебезпечними матеріалами (тканинами, папером тощо) настільні лампи та обігрівачі з відкритою спіраллю;

вішати одяг на вимикачі або розетки;

палити в кімнатах;

застосовувати в приміщенні відкритий вогонь;

залишати без нагляду електрообладнання (ПК, обігрівач, настільну лампу і т. д.);

сушити одяг і взуття на нагрівальних приладах;

користуватися саморобними або несправними електроприладами і електроінструментом, а також електричними запобіжниками.

проведення в приміщеннях будь-яких пожежонебезпечних робіт.

 

III. ПОРЯДОК УТРИМАННЯ ПРИМІЩЕНЬ ТА ЕВАКУАЦІЙНИХ ШЛЯХІВ

1. Місця розміщення (знаходження) засобів пожежної безпеки та місце для куріння має бути позначена знаками пожежної безпеки. Не дозволяється куріння в приміщеннях і в не відведених місцях.

2. Кожне приміщення офісу повинно бути обладнане первинними засобами пожежогасіння: ручними вуглекислотними вогнегасниками типу ОУ-2, ОУ-5, ОУ-8.

Не рідше одного разу на місяць вогнегасники, встановлені в приміщеннях офісу, повинні підлягати зовнішньому огляду.

3. Засоби пожежогасіння, пожежні крани внутрішнього протипожежного водопроводу повинні постійно утримуватися у справному робочому стані.

4. Не дозволяється проводити роботи на обладнанні з несправностями, які можуть призвести до пожежі.

5. У приміщеннях не допускається:

зберігати і застосовувати легкозаймисті та горючі рідини, вибухонебезпечні речовини, балони з газами, товари в аерозольній упаковці, целулоїд та інші вибухопожежонебезпечні речовини і матеріали;

знімати передбачені проектом двері евакуаційних виходів з поверхових коридорів і сходових кліток;

захаращувати меблями, устаткуванням та іншими предметами двері і переходи в суміжні секції, а також виходи на евакуаційні сходи;

проводити прибирання приміщень із застосуванням бензину, гасу та інших ЛЗР і ГР, а також проводити відігрівання замерзлих труб паяльними лампами та іншими засобами із застосуванням відкритого вогню;

влаштовувати у сходових клітках і поверхових коридорах комори, а також зберігати під сходовими маршами і на сходових майданчиках речі, меблі та інші горючі матеріали.

6. У приміщеннях необхідно в робочі дні проводити щоденне прибирання. Використані горючі матеріали виносити в металеві контейнери, розташовані за межами будівлі.

7. У приміщеннях офісу на видному місці вивішуються:

інструкція про заходи пожежної безпеки;

схема евакуації при пожежі та місць розташування вогнегасників та пожежних кранів;

таблички із зазначенням номера телефону виклику пожежної охорони;

таблички із зазначенням прізвища та ініціалів працівника, відповідального за пожежну безпеку.

 

IV. ЗАХОДИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ
ПРИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ОБЛАДНАННЯ

1. Електроустановки та побутові електроприлади в приміщеннях після закінчення робочого часу повинні бути знеструмлені (вилки повинні бути вийняті з розеток). Під напругою повинні залишатися чергове освітлення і пожежна сигналізація.

2. При експлуатації електроприладів не дозволяється:

використовувати електроприлади в умовах, що не відповідають вимогам інструкцій виробників, або мають несправності, які у відповідності з інструкцією по експлуатації можуть призвести до пожежі, а також експлуатувати електропроводи і кабелі з пошкодженою або такою, що втратила захисні властивості, ізоляцією;

користуватися пошкодженими розетками або іншими електроустановочними виробами;

обгортати електролампи і світильники папером, тканиною та іншими горючими матеріалами, а також експлуатувати світильники зі знятими ковпаками (розсіювачами), передбаченими конструкцією світильника;

користуватися електропрасками, електроплитками, електрочайниками та іншими електронагрівальними приладами, які не мають пристроїв теплового захисту, без підставок із негорючих теплоізоляційних матеріалів, що виключають небезпеку виникнення пожежі;

застосовувати нестандартні (саморобні) електронагрівальні прилади, використовувати некалібровані плавкі вставки або інші саморобні апарати захисту від перевантаження і короткого замикання;

розміщувати (складувати) у електрощитів, горючі (у тому числі легкозаймисті) речовини та матеріали;

використовувати електронагрівальні прилади при відсутності або несправності терморегуляторів, передбачених конструкцією.

3. Замір опору ізоляції струмоведучих частин силового і освітлювального обладнання приміщення слід проводити з періодичністю не рідше одного разу на три роки, результати виміру оформляти відповідним актом (протоколом).

 

V. ОБОВ’ЯЗКИ І ДІЇ ПРАЦІВНИКІВ ПРИ ВИНИКНЕННІ ПОЖЕЖІ

1. Працівник при виявленні пожежі або ознак горіння (задимлення, запах гару, підвищення температури тощо) повинен:

негайно припинити роботу і викликати пожежну охорону по телефону «01», повідомивши при цьому адресу, місце виникнення пожежі і своє прізвище;

прийняти по можливості заходи по евакуації людей і матеріальних цінностей;

відключити від мережі закріплене за ним електрообладнання;

приступити до гасіння пожежі наявними засобами пожежогасіння;

повідомити безпосереднього або вищестоящому начальнику і сповістити оточуючих співробітників;

при загальному сигнал небезпеки покинути будівлю.

2. Керівник структурного підрозділу, якому стало відомо про пожежу, зобов’язаний:

негайно оповістити своїх підлеглих і викликати пожежну охорону по телефону «01»;

повідомити про пожежу керівникам сусідніх структурних підрозділів;

вжити заходів щодо надання допомоги в гасінні пожежі, евакуації людей і матеріальних цінностей;

при необхідності відключити електроенергію, виконати інші заходи, що сприяють запобіганню розвитку пожежі та задимлення приміщень будівлі;

припинити всі роботи в будівлі (приміщенні), крім робіт, пов’язаних із заходами по ліквідації пожежі;

видалити за межі небезпечної зони всіх працівників, не беруть участь у гасінні пожежі;

здійснити загальне керівництво з гасіння пожежі до прибуття підрозділів пожежної охорони;

забезпечити дотримання вимог безпеки працівниками, що беруть участь у гасінні пожежі;

одночасно з гасінням пожежі організувати евакуацію і захист матеріальних цінностей;

організувати зустріч підрозділів пожежної охорони і надати допомогу у виборі найкоротшого шляху для під’їзду до осередку пожежі.

 

VI. ПРАВИЛА ЗАСТОСУВАННЯ ЗАСОБІВ ПОЖЕЖОГАСІННЯ

1. Для гасіння пожежі застосовувати вогнегасники, які знаходяться у приміщеннях офісу і пожежний кран внутрішнього протипожежного водопроводу.

2. Для гасіння пожежі в приміщеннях офісу працівниками повинні використовуватися ручні вуглекислотні вогнегасники типу ОУ-2, ОУ-5, ОУ-8).

Ручні вуглекислотні вогнегасники призначені для гасіння початкових загорянь різних речовин і матеріалів, за винятком речовин, горіння яких відбувається без доступу повітря (целулоїд, піроксилін, терміт і ін).

Вуглекислотні вогнегасники являють собою сталеві балони, в горловини яких вкручені вентилі латунні з сифонними трубками, маховички вентилів повинні бути опломбовані. Для гасіння пожежі вогнегасник слід піднести до вогнища горіння, направити розтруб-снегообразователь на вогнище пожежі і відвернути повністю вентиль обертання маховичка проти годинникової стрілки. Під час роботи вогнегасника не рекомендується тримати балон в горизонтальному положенні у зв’язку з тим, що таке положення балона ускладнює вихід з нього вуглекислоти через сифонну трубку.

Заходи безпеки: не розміщувати вогнегасники поблизу опалювальних приладів та на сонці.

2.1. Вогнегасники повинні постійно утримуватися у справному стані й бути готовими до дії.

2.2. На кожний вогнегасник, встановлений у приміщенні повинен бути заведений паспорт і Журнал обліку перевірки наявності та стану вогнегасників.

2.3. Вогнегасники піддаються щоквартальної, щорічної перевірки та перезарядки.

При щоквартальній перевірці слід проводити огляд місць установки вогнегасників, підходів до них та зовнішній огляд. У процесі щорічної перевірки крім заходів, зазначених вище, контролюється стан заряду вогнегасної речовини. Якщо параметри заряду вогнегасної речовини не відповідають встановленим вимогам або його гарантійний термін зберігання закінчився, то такий заряд або вогнегасник підлягають заміні. При виявленні зниження маси вогнегасної речовини вони підлягають дозарядке або перезарядці.

2.4. КАТЕГОРИЧНО ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ гасити загорання в приміщеннях офісу за допомогою хімічних пінних вогнегасників (типу ОХП-10).

3. Внутрішній пожежний кран (ПК) є засобом гасіння пожеж. Внутрішній пожежний кран встановлюється в стінній ніші або в спеціальній шафі (ящику), обладнується пожежними напірним рукавом і стовбуром. Щоб привести в дію внутрішній ПК, треба відкрити дверцята шафи, розкачати рукав у напрямку вогнища горіння і відкрити вентиль пожежного крана для пуску води.

Заходи пожежної безпеки: ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ використовувати внутрішній ПК для гасіння електроустановок, електричних приладів, проводів, що знаходяться під напругою, а також для гасіння речовин, що утворюють з водою горючі і вибухонебезпечні з’єднання і гази.

4. Не допускається використання засобів пожежогасіння, які не мають відповідних сертифікатів.

12.07.2007 року

31.01.2012 року

Додаток №1

до Інструкції з заходів пожежної безпеки в офісі ТОВ «Ивтурист»

Листок ознайомлення Працівників з Інструкцією щодо заходів пожежної безпеки в офісі ТОВ «Ивтурист»


Вимоги пожежної безпеки до офісних меблів

Диваны на заказ